Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Фольклорные (народные) произведения на Авторитет Ру

 • Без фильтрации типов файлов
Konya, 2010. — 558 s. — ISBN 978-975-6527-58-0. Kitapta yer alan elli masal Kerim Camanaklı ile Amed Üsein’in birlikte hazırladıkları Kırım Tatar Halk Masalları (2008), P. Tinçerov, Y. Bolam ve K. Camanaklı’nın 1959 yılında Taşkent’te yayımladıkları Kırım Tatar Masalları ile Ablaziz Veliev’in Kırım Tatar Halk Masalları “Akıllı Kirpiynen Ayneci Tilki” (1990) adlı eserlerden...
 • №1
 • 1,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ten Speed Press, 2020. — 176 p. Powerful and universal retellings of seventy-eight divine stories, legends, and myths from around the world, each accompanied by a gorgeous illustration from acclaimed artist Yoshi Yoshitani. Many of the lessons we learn are shared stories passed among cultures and generations. In this riveting collection of fables and folktales from cultures...
 • №2
 • 176,51 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ten Speed Press, 2020. — 176 p. Powerful and universal retellings of seventy-eight divine stories, legends, and myths from around the world, each accompanied by a gorgeous illustration from acclaimed artist Yoshi Yoshitani. Many of the lessons we learn are shared stories passed among cultures and generations. In this riveting collection of fables and folktales from cultures...
 • №3
 • 111,93 МБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2004. — 144 s. Туркменские анекдоты Bu ýygynda Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyň golýazmalar hazynasynda saklanýan, öňki neşirlere girmedik, halkymyzyň durmuşy bilen gönüden-göni baglanyşykly, belli bir çeperçilik ähmiýetine eýe bolan şorta sözler girizildi. Olar ýurdumyzyň dürli sebitlerinden toplanyp, hakyky milliligi,...
 • №4
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
Topeka, Kansas: Crane & Company, Publishers, 1890. — 116 p. — (Twentieth Century Classics and School Readings, Vol. 1, No. 3). "Twenty years ago, seeing that no collection of the folklore of this interesting people had ever been attempted, I began to gather and record such of it as I could find. Most of it had then been lost by the tribe. This will not seem strange when it is...
 • №5
 • 6,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
BiblioBazaar, 2008. — 150 p. In "Myths and Folklore of Ireland" Jeremiah Curtin compiles twenty folk tales representing hundreds of years of the collective Irish imagination that transport readers to a world where everything is alive and anything can happen! Vivid descriptions of battles with giants, dead men who come back to life, humans imprisoned in animals' bodies, heroes with...
 • №6
 • 291,92 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabat: Miras, 2006. — 152 s. Nasreddin Ependi barasynda şortasözler ýygyndysy. Çapa taýýarlan Amangül Durdyýewa.
 • №7
 • 917,10 КБ
 • добавлен
 • изменен
Chronicle Books, 2016. — 176 p. — ISBN-10: 145215175X; ISBN-13: 978-1452151755. The traditional stories of Ireland, Scotland, Brittany, and Wales transport us to the fantastical world of Celtic folklore. Translated and transcribed by folklorists in the late 19th and early 20th centuries, the 16 stories in this compilation conjure forgotten realms and rare magical creatures in...
 • №8
 • 5,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Chronicle Books, 2016. — 176 p. — ISBN-10: 145215175X; ISBN-13: 978-1452151755. The traditional stories of Ireland, Scotland, Brittany, and Wales transport us to the fantastical world of Celtic folklore. Translated and transcribed by folklorists in the late 19th and early 20th centuries, the 16 stories in this compilation conjure forgotten realms and rare magical creatures in...
 • №9
 • 9,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
Little, Brown Books for Young Readers, 2016. - 384 c. - ISBN-10: 031612592X; ISBN-13: 978-0316125925. A National Book Award Finalist This breathtaking, full-color illustrated fantasy is inspired by Chinese folklore, and is a companion to the Newbery Honor winner Where the Mountain Meets the Moon Pinmei's gentle, loving grandmother always has the most exciting tales for...
 • №10
 • 4,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Little, Brown Books for Young Readers, 2016. - 384 c. - ISBN-10: 031612592X; ISBN-13: 978-0316125925. A National Book Award Finalist This breathtaking, full-color illustrated fantasy is inspired by Chinese folklore, and is a companion to the Newbery Honor winner Where the Mountain Meets the Moon Pinmei's gentle, loving grandmother always has the most exciting tales for...
 • №11
 • 9,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Elm və təhsil, 2014. — 207 p. Мемедли Н. (ред.) Фольклор малочисленных народов Кавказа, книга 1 (на азер. яз.) Başlıqlar: Rəyçilərdən. Qafqaz Albaniyasının əski Qafqazdilli sakinləri çilb (avar), çiqb (saxur), gel (ingiloy) və udinlər barədə bəzi qeydlər. Avar folkloru. Saxur xalqının tarixən sönmüş çırağının yenidən işıqlanması. Ortaq mühit, ortaq adət-ənənə, ortaq dil....
 • №12
 • 2,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Sebral a napsal Fr. M. Vrána. — V Brně: Nákladem spisovatelovým. — Tiskem Vojtěcha Thumy, 1880. — 60 + (4) str.
 • №13
 • 12,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Bakı: Nurlan, 2011. — 411 səh. Kitaba Azərbaycanda az öyrənilmiş Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı haqqında məqalələr daxil edilmiş və ömək göstərilən nümunələr olduğu kimi saxlanılmışdır. Məqalələrdə ədəbi prosesə təsir edən məsələlərdən, xalqların tarixindən, onların birbirindən uzaqlaşdırılması üçün dünyanın güclü dövlətlərinin apardıqları məkrli...
 • №14
 • 6,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
A.: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2005. — 200 s. Redaktor A. Nazarow. Mazmuny . Tebigat we tebigy hadysalar hakyndaky matallar. Adam, onuň beden agzalary we oňa degişli zatlar hakyndaky matallar. Zähmet we zähmet gurallary hakyndaky matallar. Ylym-bilim, medeniýet we tehnika hakyndaky matallar. Öý goşlary, hojalyk gural-esbaplary hakyndaky matallar....
 • №15
 • 909,57 КБ
 • добавлен
 • изменен
Anchor, 2020. — 336 p. Since 1972, the Foxfire books have preserved and celebrated the culture of Southern Appalachia for countless readers all around the world. In Foxfire Story , folklorist (and Foxfire director) T.J. Smith collects some of his favorite stories from the archives to illuminate the oral traditions that have been part of the culture of the mountains for centuries....
 • №16
 • 46,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
University of Utah Press, 1999. — 302 p. "I, the Song" is an introduction to the rich and complex classical North American poetry that grew of and reflects Indian life before the European invasion. No generalization can hold true for all the classical poems of North American Indians. They spring from thirty thousand years of experience, five hundred languages and dialects, and...
 • №17
 • 622,81 КБ
 • добавлен
 • изменен
Aşgabad: Miras, 2005. — 224 s. Ыльясова Г. (сост.) Туркменские народные приметы и предзнаменования. Bu kitabyň biziň ata-babalarymyzyň döreden ruhy we medeni gymmatlyklaryna teşne kalbyňyza teselli berjekdigine ynanýaryn. Türkmen halk yrym-ynançary çapa taýýarlanylanda, halkyň ynançlarynyň esasynda dörändegini nazarda tutup, düýş ýorgutlaryndan hem-de her hili em- ýomlardan...
 • №18
 • 5,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Наука, 1986. — 382 с. — (Памятники русского фольклора) Селение Русское Устье, расположенное при впадении в Ледовитый океан таежно-тундровой реки Индигирки (в северо-восточной части Якутии), представляет собой выдающееся явление в исторической судьбе нашего народа, истории его языка, развитии его устного творчества. Уже несколько десятилетий продолжается разностороннее изучение...
 • №19
 • 37,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Впервые опубликовано в альманахе «Рощи заповедные». Лениздат, 1990. От составителя. Летом 1970 г. художник Геннадий Шадрин и его жена Раиса (Нижний Тагил, Пермь), художник и преподаватель Иван Багаев (Нижний Тагил) отправились в путешествие по Енисею. Участники экспедиции не только писали этюды, делали натурные зарисовки, но и записывали на магнитную пленку сказки, предания,...
 • №20
 • 31,24 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Литературная Россия, 2002. — 40 с. Книга сказок известного югорского писателя и общественного деятеля, первого лауреата премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы за 1999 год (за книгу прозы «У гаснущего Очага»). От автора Далеко-далеко, на Крайнем Севере, на реке Оби живут малые по численности народы ханты и манси. В старину они...
 • №21
 • 746,99 КБ
 • добавлен
 • изменен
Кызыл, 2004. 256 с. Около 80 тувинских песен с нотами, текстами. На тувинском языке. Перевод на русский язык, а также введение в музыкальную культуру Тувы. Содержит несколько известных песен таких национальных "брендов", как Хуун-Хуур-ту, Ятка и Саинхо Намчылак.
 • №22
 • 122,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Қазан: Типо-литографія Императорскаго Университета, 1898. — 19 с. Помѣщаемый здѣсь памятникъ киргизской народной литературы записанъ дѣйствительнымъ членомъ общества А. Е. Алекторовымъ и заслуживаетъ вниманія какъ по своему содержанію, такъ и по отдѣльнымъ образнымъ выраженіямъ, тѣмъ болѣе, что и причитанія, и хвалебныя пѣсни печатались до сихъ поръ вообще чрезвычайно мало....
 • №23
 • 453,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2012. — 440 с. В первый том издания вошли большей частью не публиковавшиеся ранее аутентичные тексты различных жанров устно-поэтического фольклора Чухломского района Костромской области; представлены описания традиционных обрядов и обрядовая поэзия; заговоры, обереги, молитвы; традиционные песни; городские песни и...
 • №24
 • 10,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Синдбад, 2017. — 336 с. Остроумные, возвышенные, эротичные и жестокие… сказки "Тысяча и одной ночи", рассказанные юной Шахразадой царю Шахрияру, неподвластны времени. Придя в бешенство от измены своей жены, царь Шахрияр решил, что все женщины - изменницы, и дал клятву каждый день жениться на девственнице и убивать ее наутро. Чтобы спасти свою жизнь, Шахразада, его...
 • №25
 • 439,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Владикавказ: Издательско-полиграфическое предприятие им. В. Гассиева, 2009. – 515 с. В книгу вошли произведения осетинского устного народного творчества, собранные Цоцко Бицоевичем (Уваром Васильевичем) Амбаловым, и его творческие работы, в том числе осетинские народные сказки и легенды, нартовские сказания, публицистические статьи и рецензии, воспоминания, переводы лучших...
 • №26
 • 15,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1973. — 160 с. - (Литературные памятники) В сборник включены переведенные С. Маршаком английские и шотландские народные баллады: "Баллада о двух сестрах", "Леди и кузнец", "Верный сокол", "Клятва верности", "Женщина из Ашерс Велл", "Демон-любовник", "Русалка", "Поездка на ярмарку", "Песня нищих", "Король и пастух" и многие другие. В Примечаниях к балладам даются...
 • №27
 • 1,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кострома: Губернская типография, 1909. — 28 с. Изучая памятники народнаго пѣспотворчества, до сихъ поръ еще сохранившіеся въ предѣлахъ Костромской губерніи, и собирая матеріалы для мѣстнаго фольклора, я въ теченіе лѣта и отчасти осени 1904 года успѣлъ записать въ Махловской волости въ Юрьевецкомъ уѣздѣ нѣсколько народныхъ пѣсенъ, легендъ и сказаній, которыя и представляю...
 • №28
 • 2,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Художественная литература, 1985. — 367 с. — (Классики и современники). Сборник. Песни, сказки, былины, прибаутки, загадки, игры, гадания, сценки, причитания, пословицы и присловья. В книгу вошли наиболее известные и популярные образцы русского устного народного творчества, публиковавшиеся в разное время в сборниках известных учёных-фольклористов XIX — XX вв.
 • №29
 • 541,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пенза: Пензенское книжное издательство, 1959. – 158 с. Народная разговорная речь и народное поэтическое творчество не только в разных краях и областях, но и в отдельных селах земли русской, складывались и развивались в зависимости от природных, исторических и экономических условий. Пензенская область расположена в лесостепной местности. Текущие по ней в три стороны реки — Сура на...
 • №30
 • 36,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Радуга, 1988. — 512 с. — ISBN 5-05-001852-8 На английском языке с параллельным русским текстом. В сборник вошли лучшие образцы английских и шотландских народных баллад в переводах русских и советских поэтов и переводчиков: А.С. Пушкина, А.К. Толстого, К. Павловой, М. Цветаевой, Н. Гумилева, С. Маршака, Игн. Ивановского и других. Предисловие Л.М. Аринштейна. Шотландские баллады...
 • №31
 • 87,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Издательство Восточной литературы, 1960. Перевод с немецкого Г.Пермякова. Собраны д-ром Г. Химмельхебером в этнографической экспедиции на Берег Слоновой Кости (ныне - Кот д'Ивуар).
 • №32
 • 62,05 КБ
 • добавлен
 • изменен
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-иие, 1990. — 270 с. — ISBN 5-02-029753-4. А.Н. Афанасьев известен широкому кругу читателей прежде всего как составитель «Народных русских сказок». Между тем большую ценность представляет и давно ставшее библиографической редкостью другое издание А. Н. Афанасьева — «Народные русские легенды» с их причудливым переплетением христианского мифа и языческих...
 • №33
 • 11,38 МБ
 • добавлен
 • изменен
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-иие, 1990. — 270 с. — ISBN 5-02-029753-4. А.Н. Афанасьев известен широкому кругу читателей прежде всего как составитель «Народных русских сказок». Между тем большую ценность представляет и давно ставшее библиографической редкостью другое издание А. Н. Афанасьева — «Народные русские легенды» с их причудливым переплетением христианского мифа и языческих...
 • №34
 • 7,48 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Ладомир, 1997. — 741 c. В очередном томе серии «Русская потаенная литература» впервые за 135 лет полностью публикуется легендарная рукопись А.Н. Афанасьева (1826–1871), содержащая помимо обсценных сказок также «похабные» пословицы и поговорки, скороговорки, приметы, загадки с отгадками, песни и прибаутки, записанные В. И. Далем. О жизни и деятельности Александра Николаевича...
 • №35
 • 42,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Ирфон, 1985. — 288 с. Тартибдиҳандагон: Р. Амонов, Ш.Умарова, Н.Азимов, Т. Исроилова. Дар ин китоб намунаҳои беҳтарини рубоӣ ва дубайтиҳои фолклори тоҷик ҷамъоварӣ гардидааст.
 • №36
 • 2,17 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Советский писатель, 1963. — 449 с. — (Библиотека поэта. Большая серия). Книга знакомит читателя с интересным жанром русского фольклора — балладой, представленной в ее историческом разви­тии. В сборник включены все основные разновидности этого жанра: баллада се­мейно-бытового содержания, баллада, отразившая социально-бытовые конфликты, историческая, сатирическая и так...
 • №37
 • 19,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ленинград: Детская литература, 1982. — 191 с. Рассказы о жанрах фольклора, о встречах с интересными исполнителями, о собирателях фольклора.
 • №38
 • 12,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1965. — 92 б. Әҫәрҙе 1812 йылғы русса баҫманан башҡорт теленә ҡайтарҙылар: Баязит Бикбай менән Нәжип Иҙелбай
 • №39
 • 2,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1965. — 92 б. Әҫәрҙе 1812 йылғы русса баҫманан башҡорт теленә ҡайтарҙылар: Баязит Бикбай менән Нәжип Иҙелбай
 • №40
 • 4,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кърымтатар бала фольклоры дюнья узеринде яшагъан эр бир халкънынъ зенгин медении-эдебий мирасы олгъаны киби, кърымтатарларнынъ да асырлар девамында яратып, бутюн рухий байлыкъларыны тасвирлеп, несильден-несильге кечип, алтын хазинесинден ер алгъан халкъ агьыз яратыджылыгьы бардыр. Асырларнынъ семереси олгъан къырымтатар халкъ агьыз яратыджылыгъында зенгин юксек бедиийликке малик...
 • №41
 • 75,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Политиздат, 1967. — 39 с. — (Художественная атеистическая библиотека) Антирелигиозная тема занимает значительное место в литературе всех стран и народов. Антирелигиозные произведения помогают людям понять истинную сущность религии, воочию увидеть все зло, которое несет она народу. Эту цель преследует и предлагаемую читателю серия Художественная атеистическая библиотека.
 • №42
 • 1,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Політвидав України, 1984. У збірнику вміщені українські народні казки, вірші» пісні, частівки, коломийки, анекдоти, прислів'я і приказки, які розвінчують реакційну сутність релігії, експлуататорську роль церкви і духовенства, висміюють аморальну поведінку «слуг божія», а також відображають боротьбу радянського народу проти релігійних пережитків і передсудів, утверджують...
 • №43
 • 861,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Москва - Ленинград: Academia, 1936. — 696 с. Материалы этой книги — переводы избранных текстов кабардинского фольклора. Тексты записаны или собраны Кабардино-Балкарским научно-исследовательским институтом национальной культуры при помощи Союза советских писателей Кабардино-Балкарской автономной области и при большом содействии ряда кабардинских товарищей, сообщивших свои записи...
 • №44
 • 63,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Типография Безобразова и комп., 1890. — 209 с. Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья и суеверия, собранные в Пинском уезде Минской губернии Булгаковским Д.Г. Содержит также местный словарь.
 • №45
 • 5,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб: Петербургское востоковедение, 2001. — 288 с. Книга представляет собой первое в отечественной фольклористике и лингвистике двуязычное издание всех известных образцов малых жанров эвенского фольклора, к которым относятся загадки, пословицы и поговорки, запреты-обереги, обычаи (или предписания), приметы. Издание содержит более 1100 текстов, относящихся к указанным фольклорным...
 • №46
 • 18,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Учпедгиз, 1936. — 290 с. Уникальное собрание фольклорных текстов на эвенкийском языке с русским переводом, давно ставшее библиографической редкостью и сохраняющее свою ценность как источник редких материалов по эвенкийскому фольклору.
 • №47
 • 38,48 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Казань: Центральная типография, 1908. — 16 с. Туштым туштэм, шойам шойыштам, Ош шовычэш вӱдыл пыштэм. Марийские народные песни, загадки и сказки.
 • №48
 • 2,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
(частка, стар.47-226) Мінск: Мастацкая літаратура, 1979. — 238 с. Кніга ўяўляе сабой зборнік жартаўлівых гісторый, прыдуманых простымі людзьмі з народа, у якіх у камічнай форме высмейваюцца рэлігійныя вераванні ды служкі царквы, і з'яўляецца выразным прыкладам антырэлігійнай прапаганды, што праводзілася кіраўніцтвам СССР.
 • №49
 • 4,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кострома: Б.и., 1993. — 20 с. Каких-либо преданий и сведений о прошлой жизни у коробовцев не сохранилось. О подвиге Ивана Сусанина спрошенные мною крестьяне ( мужчины и женщины ) рассказывали лишь отдельные эпизоды и притом, по большей части, явно книжного характера. Я уже совсем отчаялся получить что-либо цельное и оригинальное, как в самую минуту отъезда судьба послала мне...
 • №50
 • 15,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Интернациональный Союз Писателей, 2014. — 28 с. — ISBN 978-5-9905780-1-2. Сборник содержит сказки о народных куклах, фотографии самих кукол, выполненных автором и краткую историческую справку по каждой кукле. В основу сказок, вошедших в данный сборник по народным куклам «Истоки» легли устные народные предания. Все куклы на фотографиях являются авторскими, изготовленными...
 • №51
 • 593,13 КБ
 • добавлен
 • изменен
Вэлла Ю. Поговори со мной : книга для ненецкого студенnа и для того, кто хотел бы послушать ненецкую душу. - Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2013 - 208 с.; с ил.
 • №52
 • 9,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Нижневартовск: Издательство Нижневартовского гуманиторного университета, 2013. — 80 с. Юрий Вэлла (Айваседа) и Юрий Меньшов – сокурсники по Литературному институту им. А. М. Горького, выпуск 1988 года. В этой книге собеседники общаются на разных творческих языках, Вэлла – поэт, а Меньшов – прозаик.
 • №53
 • 1,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Дніпро, 1986. — 158 с. До книги ввійшли жартівливі прозові твори українського фолькльору різних жанрів, що записувалися й видавалися понад століття: анекдоти, усмішки, гумористичні новели й казки, дотепні сценки-діалоги, звуконаслідувальні мініатюри з життя природи, розважальні нісенітниці тощо.
 • №54
 • 5,56 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1873. — 732 с. Поистине потрясающий по объёму и качеству труд известного российского учёного Гильфердинга А.Ф., являющийся одним из краеугольных камней многих исследований посвящённых былинам. Рекомендуется самому широкому кругу читателей, интересующихся старинными русскими преданиями.
 • №55
 • 46,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Издательский Дом Мещерякова, 2012. — 184 с. — ISBN 978-5-91045-429-7 Качественно отсканированные страницы. С цветными иллюстрациями Книга знакомит читателей с немецкой народной поэзией XII — XIX веков: с балладами, песнями, шуточными стихами и загадками. Эти произведения передавались из поколения в поколение, именно они легли в основу бессмертных творений Шиллера, Гёте,...
 • №56
 • 18,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
Орёл; Брянск: Издательство Омского государственного университета, 2011. — 405 с. Настоящий сборник - первое крупное издание брянских суеверных рассказов, записанных от 322 респондентов в 245 населенных пунктах Брянщины. Книга включает более 640 текстов быличек и бывальщин о народной демонологии, приметах и предвидениях, собранных студентами Брянского госуниверситета и...
 • №57
 • 119,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Чернигов: зъ друкарни губернскаго земства, 1897. — 107 с. Сборник украинских кобзарских дум под редакцией Б. Гринченко.
 • №58
 • 21,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Иркутск: ОГИЗ; Восточноо-Сибирское областное издательство, 1937. — 93 с. Александр Гуревич.— Сибирский фольклор о декабристах (статья) Восточно-Сибирская область Усть-Куда . Б. Кубалов. — Легенда о причинах ссылки Декабристов Лена . В. Г. Короленко. — Книгочей Малая Разводная . Б. Кубалов. — Старики Разводной о декабристах Смоленщина . Б. Кубалов. — Декабрист Бечасный. Н. А....
 • №59
 • 23,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Иркутск: Иркутское областное издательство, 1940. — 132 с. От составителя сборника Песни рабочих Западной Сибири Песни рабочих Забайкальской тайги о разгильдеевщине Песни рабочих енисейской тайги Песни рабочих Иркутской губернии Из революционного фольклора рабочих (сибирские записи) Песни и устные рассказы рабочих Витимо-Олекминской тайги Таежные сказки, пословицы и поговорки...
 • №60
 • 54,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.; Л.: Наука, 1964. — 478 с. Монография представляет собою первое обобщающее научное исследование, посвященное всем жанрам русского фольклора Великой Отечественной войны. В монографии характеризуются идейно-художественное своеобразие и основные закономерности развития русского фольклора в годы борьбы советского народа против фашистских захватчиков, а также раскрывается значение...
 • №61
 • 12,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ишкошим-Хоруғ: Помир, Гулу гиёҳ, 2014. — 214 саҳ. Китоб барои адабиётшиносон, этнографҳо ва оммаи васеи хонандагони соҳибзавқ ва фарҳангдӯст тавсия мешавад. Китоб дар доираи барномаи “Эҳёи мероси Ишкошим” аз ҷониби Фонди Кристенсен ба нашр расидааст.
 • №62
 • 1,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Издательство Иностранной литературы, 1958. — 222 с. В далеких просторах Индийского океана, как своеобразный «мост», протянувшийся от юго-восточной оконечности Азии и до Австралии, находится самая большая в мире группа островов - Малайский архипелаг. Всех островов в архипелаге три тысячи. И среди них такие известные нам с детства, как Борнео (Калимантан), Суматра, Ява,...
 • №63
 • 10,86 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Малыш, 1990. — 8 с. В эту небольшую книжку вошли русские народные скороговорки, отобранные из огромного их количества по принципу доступности для маленьких детей. Далеко не каждому удаётся повторить скороговорку с первого раза без ошибки, но весёлая словесная игра увлекает, а сама скороговорка запоминается навсегда. Скороговорки помогают правильно и чисто проговаривать...
 • №64
 • 19,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Наукова думка, 1988. — 528 с. «Балади. Родинно-побутові стосунки» — друга книга корпусу українських балад у трьох книгах, які разом складають том жанрового зводу «Українська народна творчість», розрахованого на 35 томів (у 50 книгах). Із близько трьохсот сюжетних типів баладного фонду українського фольклору до цієї книги ввійшло 119, багато з яких у двох або трьох...
 • №65
 • 8,52 МБ
 • добавлен
 • изменен
К. : Дніпро, 1987. — 319 с. У збірнику представлені класичні зразки із скарбниці українських народних балад - однієї з найбагатших у світовому фольклорі. Створювані протягом століть, вони яскраво відображають побут народу, його мораль, звичаї, багатовікову історіюю. Книга з циклу "Народна творчість". Збірка балад: родинного життя, соціально-побутові, історичні, про кохання. Є...
 • №66
 • 3,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Горно-Алтайск: НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, 2017. — 159 с. — ISBN 9785903693337. Н.К. Ялатовтыҥ фольклорлык чӱмдемелдери . В настоящем сборнике содержатся фольклорные произведения известного алтайского сказочника Н.К. Ялатова (1927-2002), на алтайском языке с переводом на русский язык с целью ознакомления широкого круга читателей и в помощь изучающим алтайский язык. Проект...
 • №67
 • 1,10 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научно-популярная книга. — Киев: Николай Дмитренко, 2005. — 230 с. — (Народна творчість 3). Первая часть - толкования символов в снах, организованные по алфавиту. Вторая часть - свидетельства носителей фольклорного сознания о снах, которые сбывались.
 • №68
 • 33,53 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Дніпро, 1986. — 302 с. До збірника ввійшли кращі зразки українського дитячого фольклору — колискові пісні, забавлянки, колядки, щедрівки, пісні, вірші, заклички, примовки та ін. Розраховано на широкі кола читачів.
 • №69
 • 4,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Зборнік фальклорных твораў. — Віцебск: Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава, 2009. — 52 с. Складальнік дадзенага навукова падрыхтаванага зборніка – дацэнт кафедры беларускай літаратуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, кандыдат філалагічных навук А.С. Емяльянаў. Пальміншчына – гэта вёскі Пальмінскага сельсавета Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці,...
 • №70
 • 813,60 КБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: A.N. Publishing, 2019. — 230 с. Представленные в этой книге стихи, считалки, дразнилки, поддевки, подколы, скороговорки, пословицы и частушки хорошо знакомы очень многим жителям России. Хотя их не печатали в книгах и журналах, они присутствовали, жили в самом языке, будучи важными элементом отечественной культуры. Непечатный фольклор, так же как и печатный, помогает в...
 • №71
 • 294,95 КБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: A.N. Publishing, 2019. — 230 с. Представленные в этой книге стихи, считалки, дразнилки, поддевки, подколы, скороговорки, пословицы и частушки хорошо знакомы очень многим жителям России. Хотя их не печатали в книгах и журналах, они присутствовали, жили в самом языке, будучи важными элементом отечественной культуры. Непечатный фольклор, так же как и печатный, помогает в...
 • №72
 • 1,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: A.N. Publishing, 2019. — 230 с. Представленные в этой книге стихи, считалки, дразнилки, поддевки, подколы, скороговорки, пословицы и частушки хорошо знакомы очень многим жителям России. Хотя их не печатали в книгах и журналах, они присутствовали, жили в самом языке, будучи важными элементом отечественной культуры. Непечатный фольклор, так же как и печатный, помогает в...
 • №73
 • 412,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: A.N. Publishing, 2019. — 230 с. Представленные в этой книге стихи, считалки, дразнилки, поддевки, подколы, скороговорки, пословицы и частушки хорошо знакомы очень многим жителям России. Хотя их не печатали в книгах и журналах, они присутствовали, жили в самом языке, будучи важными элементом отечественной культуры. Непечатный фольклор, так же как и печатный, помогает в...
 • №74
 • 573,24 КБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: A.N. Publishing, 2019. — 230 с. Представленные в этой книге стихи, считалки, дразнилки, поддевки, подколы, скороговорки, пословицы и частушки хорошо знакомы очень многим жителям России. Хотя их не печатали в книгах и журналах, они присутствовали, жили в самом языке, будучи важными элементом отечественной культуры. Непечатный фольклор, так же как и печатный, помогает в...
 • №75
 • 1,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вятка: Альфа-Ком, 2009. — 48 с. Жизнь на наших северных землях всегда была нелёгкая: и почва не богатая, и зимы долгие, суровые, и солнышко не слишком щедрое. Может быть, поэтому в нашим сёлах и деревнях так процветали ремёсла, причём изделия производились изумительной красоты. Ложку ли вырежут, избу ли поставят, лапти ли сплетут, сарафан ли сошьют - всё это и удобно, и красиво на...
 • №76
 • 9,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Литературный музей, 2016. — 160 с. В книге впервые публикуется небольшая часть фольклорного материала, поступившего из разных источников в Государственный литературный музей в 1930-х и в 1950-х гг.: частушки, сказки, сказы, песни, анекдоты, притчи, загадки, пословицы и поговорки, бытовавшие в Уральском регионе. В трех ее разделах представлены свидетельства того, как...
 • №77
 • 59,46 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: АСТ, Астрель, 2009. – 224 с. Нашу страну ожидают большие перемены, но нам не пройти в будущее со старыми взглядами. Чтобы достойно встретить новое и не потерять то, что мы накопили за прошедшие века, нужно проникнуть глубже в смысл жизни. Это нам помогут сделать наши предки. Они обладали очень глубоким пониманием смысла жизни на Земле и ее цели.
 • №78
 • 1,07 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: АСТ, Астрель, 2009. – 224 с. Нашу страну ожидают большие перемены, но нам не пройти в будущее со старыми взглядами. Чтобы достойно встретить новое и не потерять то, что мы накопили за прошедшие века, нужно проникнуть глубже в смысл жизни. Это нам помогут сделать наши предки. Они обладали очень глубоким пониманием смысла жизни на Земле и ее цели.
 • №79
 • 2,68 МБ
 • добавлен
 • изменен
Юкагиры, якуты, эвенки, русские: сказки, анекдоты, былички, песни, частушки, пословицы, поговорки, загадки. — Якутск: Якутский край, 2008. — Выпуск 1. — 84 с. — ISBN 978-5-89053-065-3. В сборнике впервые собраны «заветные» тексты из фольклора малочисленных народов Якутии - юкагиров, эвенков, а также якутов и русских, в том числе «досельных» старожилов р. Индигирки. Жанровое...
 • №80
 • 3,61 МБ
 • добавлен
 • изменен
Заветный клад: избранная коми-пермяцкая народная проза и поэзия. (Перевод на русск. яз. и сост. В.В. Климова) - Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 1997. - 392 с. В книге "Заветный клад" представлена избранная коми-пермяцкая проза и поэзия (мифы, легенды, предания, сказки, лирические песни, детский фольклор). Книга посвящена детям и юношеству, адресована широкому кругу читателей.
 • №81
 • 33,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
Донецьк: Бао, 2008. -288 с. Думи та історичні пісні — популярні жанри українського фольклору. Звитяга запорозьких козаків, туга бранців за рідним краєм, де «ясні води, тихі зорі», буремні роки Хмельниччини — ось провідні теми дум. Історичні пісні змальовують визвольну боротьбу українського народу проти іноземних загарбників. До видання ввійшли найвідоміші українські думи та...
 • №82
 • 124,45 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Сборник. — Москва: Ленинград: Детиздат, 1939. — 110 с. Зажглась золотая заря. Ойротская легенда Записана в 1934 году со слов Даабы Юдакова, колхозника из поселка Аилу Элскмонарского аймака Ойротской автономной области. Ленинская правда. Белорусская сказка Записана в деревне Зломное ЯСлобинского района Белорусской ССР. Перевод с белорусского. Жив Чапаев! Русская сказка...
 • №83
 • 11,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Петрозаводск, 1993. — 240 с. Издание подготовили Лавонен Н. А., Степанова А. С., Раутио К. Х. Ёйги – один из ушедших импровизационных жанров народной лирики, который был распространён в Северной Карелии (Vienan Karjala). Сами ёйги уже несколько десятилетий не исполняются. Предлагаемая читателю книга является первым научным сборников карельских ёйг. Составители представители к...
 • №84
 • 8,96 МБ
 • добавлен
 • изменен
Кострома: Коммунистическая типография, 1920. — 94 с. — (Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Выпуск XVII). Помещая в настоящем сборнике часть записанных мною в Ковернинском крае, Костромской губернии, в 1914-1916 и 1919 гг. произведений народного творчества, я должен оговориться что большая часть собранного мною материала записана совершенно случайно во...
 • №85
 • 9,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Худ. М. Тарасова. — Пермь: Книжное издательство, 1977. — 239 с. В сборник включены поэтические тексты социально-исторической тематики дореволюционного фольклора Урала.
 • №86
 • 8,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Наука, 2003. - 650 с. Книга — публикация сборника "Фольклор Тверской губернии", составленного филологом-фольклористом проф. Ю.М. Соколовым и его ученицей М.И. Рожновой в 1929 г. по материалам научно-краеведческих экспедиций в Тверской губернии в 1920-е годы. Фольклорный материал распределен по следующим разделам: свадебные обряды и обычаи; эпические и обрядовые,...
 • №87
 • 38,47 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Правда, 1989. — 462 с. В предлагаемом вниманию читателей сборнике представлено творчество таких сказителей, как Кирша Данилов (XVIII век), династия Рябининых (1860-1930), М. Кривополенова (XIX в.) и других, оставивших неповторимый след в культуре нашей страны. В книгу включены сказки, былины, скоморошины.
 • №88
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ленинград: Детская литература, 1982. — 160 с. Сборник народных шведских и датских баллад. Шведские народные баллады. Густав Васа и далекарлийцы. Хольгер Датский и Бурман. Фальквар Лагманссон и королева Хиллеви. Эббе Скаммельссон. Невеста Асбьёрна. Битва при Лене. Лагман и Торд. Палле Буссон похищает невесту. Две сестры. Батрачка с ручной мельницей. Эсбьёрн и Урмен. Сила арфы....
 • №89
 • 14,28 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с англ. А. Шермана. - Б. м.: Salamandra P.V.V., 2010. - 40 стр. - PDF. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма, вып. 2) Впервые на русском языке - перевод народной книжки о знаменитом чародее и некроманте докторе Джоне Фаустусе, изданной в Англии в 1787 году. Опубликованная спустя ровно 200 лет после появления немецкой "Истории доктора Джона...
 • №90
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с англ. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2010. — 40 с. — (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма, вып. 2) Впервые на русском языке - перевод народной книжки о знаменитом чародее и некроманте докторе Джоне Фаустусе, изданной в Англии в 1787 году. Опубликованная спустя ровно 200 лет после появления немецкой "Истории доктора Джона Фауста"...
 • №91
 • 289,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с англ. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2010. — 40 с. — (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма, вып. 2) Впервые на русском языке - перевод народной книжки о знаменитом чародее и некроманте докторе Джоне Фаустусе, изданной в Англии в 1787 году. Опубликованная спустя ровно 200 лет после появления немецкой "Истории доктора Джона Фауста"...
 • №92
 • 129,41 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1990. — 262 с. "История Чойджид-дагини" — популярное произведение "народного буддизма", переведенное в XVII в. с тибетского языка на монгольский. Публикация памятника сопровождается исследованием различных монгольских версий повести.
 • №93
 • 10,40 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сказки публикуются по изданию «Русские народные сказки» — Ростов-на-Дону: Книга, 1997. OCR Палек, 1998. Эта книга откроет впервые для многих из нас удивительный, почти неизведанный, воистину чудесный мир тех верований, обычаев, обрядов, которым всецело предавались на протяжении тысячелетий наши предки - славяне, или, как они себя называли в глубочайшей древности, русы.
 • №94
 • 1,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Світ, 2012. — 640 с. До збірника включено кращі зразки традиційних жанрів кримськотатарської народної творчості — народні казки, історичні легенди, героїчні та лірико-епічні епоси, зібрані упорядниками видання з різних джерел фольклору кримських татар. Тексти подано мовою оригіналу та в перекладі українською мовою, здійсненому сучасними українськими письменниками.
 • №95
 • 11,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1979. — 376 с. В сборник включены забавные и поучительные истории из фольклора армянского народа, объединенные одним героем или отражающие те или другие ситуации, загадки, сказки-загадки, пословицы и поговорки, сопровождающиеся русскими эквивалентами и указателями. Сборник содержит произведения, как опубликованные ранее, так и...
 • №96
 • 13,99 МБ
 • добавлен
 • изменен
М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1979. — 375 с. В сборник включены забавные и поучительные истории, объединенные одним героем или отражающие те или другие ситуации, загадки, сказки-загадки, пословицы и поговорки, сопровождающиеся русскими эквивалентами и указателями. Сборник содержит произведения, как опубликованные ранее, так и переведенные на...
 • №97
 • 1,13 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мiнськ: Вышэйшая школа, 2005. — 383 с. Першае арыгiнальнае выданне лепшых узораў беларускiх народных прыказак, прымавак, выслоўяў i фразеалагiзмаў са скарбнiцы знакамiтага фалькларыста, этнографа, мовазнаўцы, асветнiка А .К . Сержпутоўскага.
 • №98
 • 61,77 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сост. и авт. предисл. В. К. Чумаченко. — Краснодар: Экоинвест, 2014. — 208 с. — ISBN 978-5-94215-185-0. В сборнике публикуется рукопись книги «Адыгейские народные песни и легенды» (в переводах на русский язык), подписанной к печати в июне 1941 года, но так и не увидевшей свет, а также эпическая поэма «Адыге», повествующая о героической истории одного из древнейших народов...
 • №99
 • 3,74 МБ
 • добавлен
 • изменен
Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 2006. — 432 с. В издании представлены марийские загадки, собранные фольклористом А. Е. Китиковым в течение почти 50 лет. Книга содержит более трех тысяч текстов загадок, в которых отразились миропонимание, социально-исторический опыт, быт марийского народа. Тексты загадок даны на языке...
 • №100
 • 10,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1979. — 192 с. В сборник «Дон волною серебрится» вошли малые жанры русского фольклора — частушки, пословицы и поговорки, собранные на Дону. По своей тематике они богаты и охватывают многообразную жизнь хлеборобов, рыбаков и шахтеров данного региона. И все эти произведения народного творчества передаются из уст в уста, из поколения в...
 • №101
 • 22,44 МБ
 • добавлен
 • изменен
Упорядкував Іван Сенько. — Ужгород: Карпати, 1993. — 135 с. До збірки увійшли кращi прозовi зразки усноï народноï творчостi про Христа i його апостолів. Більшість легендарних сюжетів — мандрівні. До варіантів із Українських Карпат легко знайдемо паралелі в збірках П.Чубинського, Б.Грінченка, М.Драгоманова, а також О.Афанасьєва, П.Шейна, О.Кольберга, П.Шапкарьова, братів Грімм,...
 • №102
 • 3,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Азбука-Классика, 2010. — ISBN: 978-5-9985-0019-0. Данная книга познакомит читателя с самым знаменитым жанром исландского фольклора - рассказами о контактах живых людей с призраками (draugasögur), которые в этой северной стране поражают воображение своим количествам и разнообразием. Среди собранных в этом издании тестов читатель найдёт вариации знаменитых в мировой...
 • №103
 • 304,45 КБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с туркм. X. Г. Короглы, И. В. Стеблевой. Введ. и примеч. X. Г. Короглы. Пер. стихов Н. X. Романовой.— М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.— 363 с. ISBN 5-02-016789-4. В книге впервые на русском языке публикуются девять туркменских народных повестей (дастанов), которые пользуются широкой известностью у туркмен и по содержанию представляют собой...
 • №104
 • 4,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Аҟуа: Аҧҳәынҭшәҟуҭыжьырҭа, 1956. — 166 с. Абхазские народные песни и сказы.
 • №105
 • 61,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник научных статей и фольклорных материалов из «Экспедиционных тетрадей». — Белгород: издание БГЦНТ, 2006. — 148 с. Сборник представляет собой переиздание материалов «Экспедиционных тетрадей» (издание БГЦНТ), где представлены материалы фольклорных экспедиций, предпринятых сотрудниками БГЦНТ в разные годы. Здесь содержатся как письменные (нотные) расшифровки образцов...
 • №106
 • 6,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник научных статей и фольклорных материалов из «Экспедиционных тетрадей». — Белгород: издание БГЦНТ, 2008. — 129 с. В настоящем сборнике представлены аналитические статьи и фольклорные материалы по инструментальному, обрядовому, песенному фольклору, по традиционному костюму Красненского района, а так же нотные расшифровки наиболее ярких образцов песенного фольклора....
 • №107
 • 11,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: МГУ, 1987. — 376 с. Данное издание является первым в нашей стране разносторонним собранием славянских фольклорных текстов, распределенных по жанрам. Содержит вводные статьи к каждому разделу, пояснительный словарь и список источников. Рассчитано на широкий круг читателей, а также может использоваться студентами университетов и пединститутов. Предисловие. Обрядовая поэзия...
 • №108
 • 9,64 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: МГУ, 1987. — 376 с. Данное издание является первым в нашей стране разносторонним собранием славянских фольклорных текстов, распределенных по жанрам. Содержит вводные статьи к каждому разделу, пояснительный словарь и список источников. Рассчитано на широкий круг читателей, а также может использоваться студентами университетов и пединститутов. Предисловие. Обрядовая поэзия...
 • №109
 • 6,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научное издание. — Пер. с нем. — М.: Ладомир, 2009. — 600 с.: ил. — ISBN 978-5-86218-424-2. В 2009 году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося еврейско-хорватского фольклориста, литератора и сексолога Фридриха Саломо Краусса (1859–1938). Отечественному читателю наследие австрийского ученого практически неизвестно, хотя его уникальное собрание эротического фольклора...
 • №110
 • 8,50 МБ
 • добавлен
 • изменен
Научное издание. — Пер. с нем. — М.: Ладомир, 2009. — 591 с.: ил. — ISBN 978-5-86218-446-4. Изображение очень хорошего качества с текстовым слоем . В 2009 году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося еврейско-хорватского фольклориста, литератора и сексолога Фридриха Саломо Краусса (1859–1938). Отечественному читателю наследие австрийского ученого практически неизвестно,...
 • №111
 • 9,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л.: Наука Ленинградское отделение, 1978. — 256 с. Предлагаемый вниманию читателей сборник является первым опытом отбора, систематизации и комментирования преданий Карелии и прилегающих к ней местностей (Каргопольский район Архангельской области, Вытегорский район Вологодской области и Лодейнопольский район Ленинградской области). По своей фольклорно-исторической традиции вся эта...
 • №112
 • 103,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 2000. — 192 с. Это вторая книга автора. Она состоит из трех разделов: «Кавказ в родственных пословицах», "Ставропольские были», «Изречения «еслинки». Хочется верить, что книга не оставит читателя равнодушным: что-то заставит задуматься или улыбнуться, а может, вызовет желание поспорить. Рассчитана на широкий круг читателей.
 • №113
 • 49,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Амалданик, 2010. — 175 с.: ил. — (Золотой сундук Амалдана Кукуллу). — ISBN 978-5-901546-1. Древние сюжеты притч и сказаний в современном изложении, а также иллюстрационный материал предоставлены для издания Рахамимом Мигировым. Особое внимание уделено комментариям, составленным Л.Гутцайт, которые дают возможность читателям лучше понять истоки и традиции иудаизма. Цель...
 • №114
 • 93,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Амалданик, 2007. — (Золотой сундук). — ISBN 978-5-901546-05-5. Вторая книга литературного наследия поэта, сказочника и фольклориста – Амалдана Кукуллу, посвящена сказаниям горских евреев, которые автор собирал, записывал и подвергал литературной обработке на протяжении всей жизни. Тексты приведены без изъятий и купюр с оригинала авторской рукописи. Книга продолжает серию...
 • №115
 • 367,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Амалданик, 2007. — 208 с.: ил. — (Золотой сундук Амалдана Кукуллу). — ISBN 978-5-901546-05-5. Вторая книга литературного наследия поэта, сказочника и фольклориста – Амалдана Кукуллу, посвящена сказаниям горских евреев, которые автор собирал, записывал и подвергал литературной обработке на протяжении всей жизни. Тексты приведены без изъятий и купюр с оригинала авторской...
 • №116
 • 7,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Амалданик, 2008. — (Золотой сундук). — ISBN 978-5-901546-09-3. В третью книгу литературного наследия горско-еврейского поэта, сказочника и фольклориста Амалдана Кукуллу включены двенадцать сказок, из которых семь публикуются впервые, равно как и сказки-потешки о Малахиме-арбечи. Тексты приведены без изъятий и купюр с оригинала авторской рукописи. Третья книга продолжает...
 • №117
 • 333,29 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Амалданик, 2008. — 208 с.: ил. — (Золотой сундук Амалдана Кукуллу). — ISBN 978-5-901546-09-3. В третью книгу литературного наследия горско-еврейского поэта, сказочника и фольк-лориста Амалдана Кукуллу включены двенадцать сказок, из которых семь публикуются впервые, равно как и сказки-потешки о Малахиме-арбечи. Тексты приведены без изъятий и купюр с оригинала авторской...
 • №118
 • 8,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Амалданик, 2003. — (Золотой сундук). — ISBN 5-901546-04-0. Первая книга литературного наследия поэта, сказочника и фольклориста Амалдана Кукуллу посвящена сказаниям горских евреев, которые автор собирал, записывал и подвергал литературной обработке на протяжении всей жизни. Тексты приведены без изъятий и купюр с оригинала авторской рукописи. Книга открывает серию посмертных...
 • №119
 • 373,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Амалданик, 2003. — 208 с.: ил. — (Золотой сундук Амалдана Кукуллу). — ISBN 5-901546-04-0. Первая книга литературного наследия поэта, сказочника и фольклориста Амалдана Кукуллу посвящена сказаниям горских евреев, которые автор собирал, записывал и подвергал литературной обработке на протяжении всей жизни. Тексты приведены без изъятий и купюр с оригинала авторской рукописи....
 • №120
 • 7,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Томск: Издательство Томского университета, 1978. — 212 с. Предлагаемый сборник фольклорных текстов является продолжением опубликованных ранее „Легенд и сказок хантов". Названная работа включала в себя тексты, записанные в 1966-1971 гг. у васюганско-ваховских хантов. Настоящее издание имеет более широкие территориальные и хронологические рамки и включает кроме наших, записи и...
 • №121
 • 70,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Составление, запись и перевод с курдского Ордихане Джалила, Джалиле Джалила и Зине Джалил. — М.: Наука, 1989. — 624 с. — (Сказки и мифы народов Востока) — ISBN 5-02-046783-5. Изображение с текстовым слоем и закладками. Курдские сказки, легенды, притчи и забавные истории впервые издаются с такой полнотой. Большая часть образцов курдского фольклора переводится на русский язык в...
 • №122
 • 10,36 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с курдск. Ордихане Джалила, Джалиле Джалила и Зине Джалил. Москва : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. 624 с. («Сказки и мифы народов Востока»). Курдские сказки, легенды, притчи и забавные истории впервые издаются с такой полнотой. Большая часть образцов курдского фольклора переводится на русский язык в первый раз и собрана в наше время....
 • №123
 • 572,43 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. — 624 с. Курдские сказки, легенды, притчи и забавные истории впервые издаются с такой полнотой. Большая часть образцов курдского фольклора переводится на русский язык в первый раз и собрана в наше время. Перевод сопровождается комментарием и типологическим указателем сюжетов. Для широкого круга взрослых читателей.
 • №124
 • 17,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
М. - Новосибирск: Наука, 2005. — 594 с. — (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. т. 25) В книгу вошли 70 образцов фольклора юкагиров. Основу тома составили тексты, записанные А. Н. Лаптевым и Г. Н. Куриловым у тундренных юкагиров. Кроме того, публикуются ранее изданные образцы фольклора лесных юкагиров, а также тексты из книги В. И. Иохельсона, вышедшей в 1900 г....
 • №125
 • 28,70 МБ
 • добавлен
 • изменен
Новосибирск: Наука, 2005. — 594 с. — (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока ; т. 25). — ISBN 5-02-031844-2. Институт филологии Сибирского отделения РАН. Сост., авт. предисл., авт. примеч. Г. Н. Курилова. Книга является первым современным академическим двуязычным изданием фольклорных произведений лесных и тундренных юкагиров. В его основу легли полевые...
 • №126
 • 28,65 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Институт славяноведения РАН, 2009. – 320 с. Публикуемое исследование авторы рассматривают как своеобразное введение в огромный непознанный мир современных народных литератур восточных славян. При написании книги авторы ограничили изучаемый регион Восточным Полесьем – уникальным пограничьем трех народов и государств: Белоруссии, России и Украины. Это пограничье –...
 • №127
 • 4,63 МБ
 • добавлен
 • изменен
Київ: Мистецтво, 1939, - 163 с. Представлена публікація є збіркою народних творів, присвячених особистості Тараса Григоровича Шевченка. Серед цих творів є і легенди, і вірші, і приказки. Розглядається етнографічна діяльність самого Шевченка. Наводяться не лише ті фольклорні твори, які виникли на території України, а й ті, що з'явилися в інших республіках СРСР. Також у виданні...
 • №128
 • 51,33 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Рипол классик, 2012. – 576 с. В этой книге собраны лучшие народные частушки, скороговорки, прибаутки, пословицы и загадки. На ее страницах раскрываются народная мудрость, юмор, смекалка, трудолюбие, любовь к родине, отношение к природе и окружающим людям. Книга будет полезной тем, кто работает над собственной речью, учится говорить правильно, образно и красиво, а также...
 • №129
 • 1,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Рипол Классик, 2009. — 256 с. — ISBN 978-5-386-01249-6 Данная книга представляет собой сборник скороговорок, прибауток, частушек, пословиц и загадок. На ее страницах раскрываются народная мудрость, юмор, смекалка, трудолюбие, любовь к родине, отношение к природе и окружающим людям. Книга будет полезной тем, кто работает над собственной речью, учится говорить правильно,...
 • №130
 • 371,25 КБ
 • добавлен
 • изменен
М- Л.: Academia, 1933. — 493 стр., иллюстр. Вступ. статья, редакция и примечания А. Н. Лозановой. Содержание: А. Н. Лозанова. Крестьянские восстания 17 и 18 вв. в устно-поэтическом творчестве. Песни предания и рассказы о Степане Разине. Песни о Степане Разине. Песни о сыне (сынке) Степана Разина. Песни о походах Разина. Песни об отношениях Разина к казачьему кругу. Песни...
 • №131
 • 12,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учебное пособие для общеобразовательной школы. — Петрозаводск: Verso, 2008. — 390 с. В хрестоматии представлена одна из художественных ценностей Карелии – народная словесность. В ней отобраны лучшие тексты всех жанров. В книге содержится история открытия той или иной традиции, названы имена выдающихся собирателей фольклора, его исполнителей / сказителей. Предисловие....
 • №132
 • 60,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: ОГИ, 2008. - 562 с. (Нация и культура / Фольклор: Новые материалы) ISBN: 978-5-94282-456-3 Книга «Поэзия в казармах», составленная по материалам собрания «Боян» — первое научное издание современного русского армейского фольклора. В нем опубликовано более 1100 песен, стихотворений, афоризмов, представляющих рукописную (альбомы) и устную (песни) словесность солдат советской...
 • №133
 • 11,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стокхольм: Северные огни, 1920. — 197 с. Сканированные страницы. Духовные стихи в народной словесности — явление своеобразное. По форме они сближаются то с былиной, то с распевной повестью и обрядовой песнью. По содержанию они поражают своим сочетанием чисто-народного религиозно-поэтического раздумья с книжной легендой христианства средних веков; в последнем случае они...
 • №134
 • 2,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1974. — 646 с. Первая широкая публикация сказок и мифов народов Чукотки и Камчатки, сопровождаемая фольклористическим предисловием и примечаниями. В сборник включены мифы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки азиатских эскимосов, чукчей, кереков, коряков и ительменов. Сборник рассчитан на взрослого...
 • №135
 • 665,08 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1985. — 669 с. Широкая публикация эскимосского повествовательного фольклора. Сопровождается обширным научным аппаратом — предисловием, примечаниями и типологическим анализом мотивов. Рассчитана на специалистов-фольклористов.
 • №136
 • 16,30 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1985. — 669 с. Широкая публикация эскимосского повествовательного фольклора. Сопровождается обширным научным аппаратом — предисловием, примечаниями и типологическим анализом мотивов. Рассчитана на специалистов-фольклористов.
 • №137
 • 7,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Перевод с эскимосского и английского. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1988. — 536 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Широкая публикация эскимосского повествовательного фольклора. Сопровождается предисловием и примечаниями Меновщикова Г.А. Рассчитана на взрослого читателя.
 • №138
 • 31,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Ладомир, Наука, 2014. — 899 с. — (Литературные памятники). Первый русский перевод и, соответственно, первое русское издание знаменитого и практически не известного отечественному читателю памятника средневекового театра. Цикл Йоркских мистерий (XIV-XV вв.) состоит из целого ряда небольших пьес на библейские сюжеты как Ветхого, так и Нового заветов - от Сотворения мира до...
 • №139
 • 144,43 МБ
 • добавлен
 • изменен
Архангельск: Северный Арктический федеральный университет, 2015. — 176 с. Представленные фольклорные материалы - переиздание уникального сборника «Народное творчество Северной Двины» (Архангельск, 1966), содержащего старинные песни, сказки, свадебные обряды, прибаутки, загадки, записанные студентами Архангельского государственного педагогического института имени М.В. Ломоносова...
 • №140
 • 46,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Составление и перевод с английского Е.С. Котляр. — М.: Наука, 1983. — 320 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Изображение с текстовым слоем и закладками . Широкая публикация повествовательного фольклора бушменов — аборигенов Южной Африки. Сопровождается предисловием и примечаниями. Рассчитана на взрослого читателя. Содержание (под спойлером) . Е. Котляр. О фольклоре бушменских...
 • №141
 • 3,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1983. — 320 с. Широкая публикация повествовательного фольклора бушменов — аборигенов Южной Африки. Сопровождается предисловием и примечаниями. Рассчитана на взрослого читателя.
 • №142
 • 6,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Искус­ство, 1981. — 446 с. В настоящей книге публикуется двадцать один фарс, время создания ко­торых относится к XIII—XVI векам. Произведения этого театрального жанра, широко распространенные в средние века, по сути дела, незнакомы нашему читателю. Переводы, включенные в сборник, сделаны специально для дан­ного издания и публикуются впервые.
 • №143
 • 20,76 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сост. М. Д. Алексеевский, В. А. Комарова, Е. А. Литвин, А. Б. Мороз, Н. В. Петров. — М.: ОГИ, 2009. — 617 с. — ISBN 978-5-94282-511-9. В сборнике публикуются тексты различных жанров, записанные в ходе многолетней систематической работы фольклорной экспедиции Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва) в Каргопольском районе Архангельской области. В них...
 • №144
 • 6,97 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сост. М. Д. Алексеевский, В. А. Комарова, Е. А. Литвин, А. Б. Мороз, Н. В. Петров. — М.: ОГИ, 2009. — 617 с. — ISBN 978-5-94282-511-9. В сборнике публикуются тексты различных жанров, записанные в ходе многолетней систематической работы фольклорной экспедиции Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва) в Каргопольском районе Архангельской области. В них...
 • №145
 • 5,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1982. — 238 с. Образно и ярко рассказывают произведения устного народно-поэтического творчества о событиях прошлого и настоящего, повествуют о чаяниях и ожиданиях народных. Ниже¬городская земля издавна считается одной из богатейших его сокровищниц. Произведения народно-поэтического творчества в нашем крае записывали в свое время А.С....
 • №146
 • 69,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1974. — 216 с. Произведения народного творчества Кировской области, собранные в 1957-1973 гг. Сборник составляют лучшие образцы народного творчества Кировской области (сказки, легенды, песни, частушки, пословицы и т. д.). В этих произведениях отразилась жизнь, история, культура Вятского края, нравственный облик его жителей....
 • №147
 • 66,32 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Детская литература, 1973. — 400 с. В этой книге собраны предания, сказания, легенды и сказки, сложенные разными народами и в разную пору: и в глубокой древности, и в не столь отдаленное от наших дней время. Объединяет их общее для всех народов уважение к людям труда, к самоотверженным защитникам родины, к борцам против несправедливости.
 • №148
 • 2,27 МБ
 • добавлен
 • изменен
Бийск: Бия, 2016. — 301 с. Книгу, написанную на основе сказок, преданий и легенд, собранных современным автором в Жигулях, без всяких преувеличений можно назвать новой. Ибо краска печатной буквы незнакома большинству входящих в неё произведений. Книга лишний раз подтверждает слова выдающегося русского мыслителя Даниила Андреева о том, что народы, пока они существуют, «не...
 • №149
 • 3,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сталинобод: Нашдавтоҷ, 1958. — 226 с. Дар ин китоб ривояту афсонаҳо, рубоӣ ва дубайтиҳо, ки аз минтақаи Зарафшон ҷамъоварӣ гаштаанд, ҷой дода шудааст.
 • №150
 • 9,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Детская литература, 1958. — 237 с.: илл. Перевод с хинди и обработка В.Л. Быкова и Р. Червяковой Сквозь тысячелетия и века дошли до наших дней легенды и басни, сказки и притчи Индии — от первобытных, переданных от прадедов к правнуком, до эпических поэм великих поэтов средневековья. Эго неисчерпаемая сокровищница народной мудрости. Горсть из этой сокровищницы —...
 • №151
 • 5,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Вече, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-4444-1327-2. В настоящий сборник включены солдатские байки времен Великой Отечественной войны, а также пословицы, поговорки и частушки, составляющие золотой фонд народного фольклора тех героических лет. Смотреть смело в глаза опасности, да еще и шутить перед лицом смерти всегда было свойственно русскому человеку. Так и советский народ смеялся...
 • №152
 • 49,65 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Правда, 1983. — 769 с. В сборник входят сказки, истории, легенды, баллады, песни о простых людях Америки: лесорубе, садоводе, молотобойце, ковбое и др. Это весёлые небылицы ковбоев, шутки янки, сказки—истории из времён войны за независимость и гражданской войны, причудливые сказки о чудо—животных. Очерки Т. Голенпольского и А. Ващенко дают краткую характеристику...
 • №153
 • 542,09 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Детская литература, 1989. — 32 с. — (Книга за книгой). В книжку вошли русские народные скороговорки. Скороговорки — увлекательная словесная игра, скороговорки развивают речь, украшают ее, делают живой, выразительной, поэтической.
 • №154
 • 10,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Казань: Издание Православного миссионерского общества, 1883. — 308, III, [1] с. Лиса и журавль. Медвежья нога. Ворона и лиса. Мать и дочь. Медведь и лиса. Лиса и кот. Кадочка масла. Мышка. Орел с зверем львом. Андямо с медведем. Богатырь. Ленивица. Татарская сказка. Чинка большой дороги. Кошка. Портной, медведь, нечистый и лешая. Красавец ​Дамай​. Маша. ​Дуболго​ ​Пичай​. ​Юртай​....
 • №155
 • 10,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
Казань: Издание Православного миссионерского общества, 1883. — 308, III, [1] с. Лиса и журавль. Медвежья нога. Ворона и лиса. Мать и дочь. Медведь и лиса. Лиса и кот. Кадочка масла. Мышка. Орел с зверем львом. Андямо с медведем. Богатырь. Ленивица. Татарская сказка. Чинка большой дороги. Кошка. Портной, медведь, нечистый и лешая. Красавец ​Дамай​. Маша. ​Дуболго​ ​Пичай​. ​Юртай​....
 • №156
 • 11,78 МБ
 • добавлен
 • изменен
Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1984. — 112 с. В сборник вошли произведения калмыцкого устного народного творчества: пословицы, поговорки, загадки, йорялы (благопожелания), кемялги (состязания в красноречии), дали хойр худл (семьдесят две небылицы). Сост. и пер. Б.Б. Оконова.
 • №157
 • 19,92 МБ
 • добавлен
 • изменен
Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008. «Пандномаи Анўшервон» аз осори ҷолибу мондагори пандиву ахлоқии ниёкони шакаргуфтори мост, ки номи нигорандаи равоншодаш алҳол номаълум буда, тақрибан дар асрҳои XI-XII офарида шудаааст. Матни манзума, ки дар иттиқол ба навиштаҳои пандомўзи гузаштагони дилсўзамон иншо гардида, ахлоқи ҳамидаи инсониро ситойишу аъмоли ғализаро накўҳиш мекунад,...
 • №158
 • 59,78 КБ
 • добавлен
 • изменен
Изд. Мистецтво. Киев,1938. 181 страница. Фальсифицированый, заидеологизированый фольклорный текст, отображающий эпоху подчинения культуры партийной власти.
 • №159
 • 134,73 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Молодая гвардия, 1976. — 368 с. с ил. Собраны баллады, легенды, сказки, притчи, песни, стихи индейцев и эскимосов, фольклор негров со времён первых поселенцев до наших дней. В последний раздел книги включены современные песни народных американских певцов. Здесь представлены подлинные голоса Америки. В них выражены надежды и чаяния народа, его природный оптимизм, его боль и...
 • №160
 • 13,05 МБ
 • добавлен
 • изменен
Мифы, сказки, басни и анекдоты о прославленных хитрецах, мудрецах и шутниках мирового фольклора. — М.: Наука, 1972. — 560 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Изображение с текстовым слоем и закладками. В сборнике представлено около пятисот текстов, принадлежащих творчеству ста двадцати народов мира и содержащих в своем составе свыше восьмисот различных типовых сюжетов....
 • №161
 • 7,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1972. — 560 с. В сборнике представлено около пятисот текстов, принадлежащих творчеству ста двадцати народов мира и содержащих в своем составе свыше восьмисот различных типовых сюжетов. Сборник рассчитан на широкий круг взрослых читателей.
 • №162
 • 17,54 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1977. — 544 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Мифы, сказки, басни и анекдоты о прославленных хитрецах, мудрецах и шутниках мирового фольклора. В сборнике представлено около пятисот текстов, принадлежащих творчеству ста двадцати народов мира и содержащих в своем составе свыше восьмисот различных типовых...
 • №163
 • 56,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ханты-Мансийск: Юграфика, 2013. – 328 с., илл. В данный фольклорный сборник вошли сказки, сказания, легенды и песни жителей реки Лямин, записанные на языке сургутских ханты с подстрочным переводом на русский язык.
 • №164
 • 94,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Интернет-издание, 2019. — 48 с (fb2). Збирныкъ смиховынокъ, брехеньокъ, выдумокъ, прыказокъ, поговорокъ, писень и де-чого ыншого зъ побыту козакивъ Чорноморського (Кубанського) вийська. Написано на кубанском говоре. Собрал книжку в цифровом формате (на основе издания 1912 г.) краевед Руденко А.В. Старынна служба. Кумедно зависывся. Тры кума. Баба, що зроду не лаялась. Батькивськый...
 • №165
 • 580,90 КБ
 • добавлен
 • изменен
Интернет-издание, 2019. — 49 с (fb2). Збирныкъ смиховынокъ, брехеньокъ, выдумокъ, прыказокъ, поговорокъ, писень и де-чого ыншого зъ побыту козакивъ Чорноморського (Кубанського) вийська. Написано на кубанском говоре. Собрал книжку в цифровом формате (на основе дореволюционного издания) краевед Руденко А.В. Книга выпущена благодаря помощи мецената Владимира Любуня. Прыспивы до...
 • №166
 • 378,15 КБ
 • добавлен
 • изменен
Интернет-издание, 2019. — 28 с (fb2). Збирныкъ смиховынокъ, брехеньокъ, выдумокъ, прыказокъ, поговорокъ, писень и де-чого ыншого зъ побыту козакивъ Чорноморського (Кубанського) вийська. Написано на кубанском говоре. Собрал книжку в цифровом формате (на основе дореволюционных изданий) краевед Руденко А.В. Книга выпущена благодаря помощи мецената Владимира Любуня. Писня про плин...
 • №167
 • 249,20 КБ
 • добавлен
 • изменен
Интернет-издание, 2019. — 58 с (fb2). Збирныкъ смиховынокъ, брехеньокъ, выдумокъ, прыказокъ, поговорокъ, писень и де-чого ыншого зъ побыту козакивъ Чорноморського (Кубанського) вийська. Написано на кубанском говоре. Собрал книжку в цифровом формате (на основе дореволюционного издания) краевед Руденко А.В. Паниболотськый кордон Хивря та Хымка Цыган на сватанни Колысь правда була,...
 • №168
 • 523,51 КБ
 • добавлен
 • изменен
Интернет-издание, 2019. — 46 с (fb2). Збирныкъ смиховынокъ, брехеньокъ, выдумокъ, прыказокъ, поговорокъ, писень и де-чого ыншого зъ побыту козакивъ Чорноморського (Кубанського) вийська. Написано на кубанском говоре. Собрал книжку в цифровом формате (на основе дореволюционного издания) краевед Руденко А.В. Мэртва баба. Тэща та зять. Колмык та старэць. Брэхэнька. Лыце и морда....
 • №169
 • 412,50 КБ
 • добавлен
 • изменен
Интернет-издание, 2019. — 47 с (fb2). Збирныкъ смиховынокъ, брехеньокъ, выдумокъ, прыказокъ, поговорокъ, писень и де-чого ыншого зъ побыту козакивъ Чорноморського (Кубанського) вийська. Написано на кубанском говоре. Собрал книжку в цифровом формате (на основе дореволюционного издания) краевед Руденко А.В. Книга выпущена благодаря помощи мецената Владимира Любуня. Рождество...
 • №170
 • 501,76 КБ
 • добавлен
 • изменен
Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во; Институт наследия Бронислава Пилсудского, 2005. — 128 с. Приведен 81 фольклорный текст, записанный в 1890-е годы в нивхских селениях северного Сахалина поляком, народовольцем Б.О. Пилсудским (1866-1918), оказавшимся на Сахалине в качестве политического ссыльного.
 • №171
 • 7,75 МБ
 • добавлен
 • изменен
Повесть об ослеплении Василька Теребовльского: пер. с древнерус. // О, Русская земля!: сб. / сост., авт. вступ. ст. и примеч. В. И. Грихин. — М.: Сов. Россия, 1982. — С. 210– 217. — (Б-ка рус. худож. публицистики).
 • №172
 • 1,14 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник фольклорных текстов с комментариями и истолкованиями. — СПб.: Маматов, 2015. — 176 с. — (Фольклор народов России). — ISBN 978-5-91076-120-3. Словарь содержит пословицы, поговорки и формулы речевого этикета (бытового и обрядового), представленные в русских говорах Прикамья. Его основу составляют полевые фольклорные материалы, собранные авторами-составителями во второй...
 • №173
 • 2,79 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пермь: ПРИЛИТ, 2001. — 67 с. Предлагаемые вниманию читателя сказки, бывальщины (народные анекдоты), заговоры, песни и частушки собраны составителями в 90-х годах в разных районах Прикамья. Главная их тема – вовсе не порнографическое смакование деталей эросной сферы человека. Гиперсексуальность, которую демонстрируют герои, есть на деле некий праздник, торжество плоти. За...
 • №174
 • 3,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1986. — 352 с. В этой книге представлен повествовательный фольклор островов Самоа, Тонга, Ниуз и Ротума (Океания). Составление, перевод с самоанского, тонганского, ниуэанского, ротуманского и английского языков, предисловие и примечания М. С. Полинской.
 • №175
 • 2,89 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1986. — 352 с. В этой книге представлен повествовательный фольклор островов Самоа, Тонга, Ниуз и Ротума (Океания). Составление, перевод с самоанского, тонганского, ниуэанского, ротуманского и английского языков, предисловие и примечания М. С. Полинской. Содержание: Предисловие Полинской М.С. Ротума Как был...
 • №176
 • 5,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1989. — 427 с. ISBN 5-02-016560-3 Широкая публикация повествовательного фольклора автохтонного населения островов Фиджи. Сопровождается вступительной статьей и примечаниями. Рассчитана на взрослого читателя.
 • №177
 • 16,41 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1989. — 427 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Широкая публикация повествовательного фольклора автохтонного населения островов Фиджи. Сопровождается вступительной статьей и примечаниями. Рассчитана на взрослого читателя. Этиологические мифы. Мифологические рассказы о духах. Предания. Исторические рассказы....
 • №178
 • 18,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1989. — 427 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Широкая публикация повествовательного фольклора автохтонного населения островов Фиджи. Сопровождается вступительной статьей и примечаниями. Рассчитана на взрослого читателя.
 • №179
 • 2,15 МБ
 • добавлен
 • изменен
Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1961. — 348 с. Немало находилось охотников на богатую Кубанскую землю. Не раз и не два разные вороги пытались огнём и мечом покорить Вольную Кубань. Но, на их пути всякий раз вставала сила - Кубанское казачье войско. Подвиги кубанских казаков превратились в эпос, в Кубанские сказы. Старая дружба связывает казака Афанасия и адыга...
 • №180
 • 303,86 КБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург, Тип. Имп. акад. наук, 1871. — 542 с. Поэтические стихотворения разных авторов. Поэзия славян Сборник лучших поэтических произведений славянских народов, изданный под редакциею Ник. Вас. Гербеля.
 • №181
 • 102,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
Учеб. пособие для студентов-заочников 1 курса фак. рус.яз. и лит. пед. ин-тов/ Моск. гос. заоч. пед. ин-т. 2-е изд., испр. и доп.—М.: Просвещение, 1986.—48с. Включает методические указания, вопросы, задания и списки литературы к занятиям.
 • №182
 • 2,03 МБ
 • добавлен
 • изменен
/ Подготовка текстов и составление Т.Ф. Пуховой, Т.В. Мануковской, А.А. Чернобаевой. (Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. Вып. X). – Воронеж. ВГУ. – 2011. – 284 с. В сборнике впервые публикуются 244 духовных стиха Воронежской области. Читатель получит возможность впервые познакомиться с 50 текстами духовных стихов, записанными в XIX – нач. XX вв. воронежскими...
 • №183
 • 17,45 МБ
 • добавлен
 • изменен
Құрастырып, алғы сөзі мен түсініктемелерін жазғандар — С. Қасқабасов, К. Ісләмжанұлы.—Алматы: Ана тілі, 1993.—256 бет. ІSBN 5-630-00193-0 Бұл басылым академик В. В. Радловтың "Түркі халыктарының халық әдебиеті үлгілері" атты он томдық еңбегінің қазақ фольклорына арналған үшінші томы бойынша дайындалған. Жинаққа В. В. Радловтың өз қолымен жинаған қазақ фольклорының тұрмыс-салт...
 • №184
 • 15,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: 1907. — 658 с. Собрание образцов фольклорных текстов тюркских народов Сибири: песни, рассказы, сказки, загадки, шаманские молитвы, фразы из разговорной речи. Все тексты в переводе на русский (орфография дореволюционная).
 • №185
 • 18,02 МБ
 • добавлен
 • изменен
Киев: Типография С.В. Кульженко, 1885. — 468 с. В издании автор собрал произведения белорусского фольклора, ненапечатанные ранее. Песни. Семейные. Чумацкие. Разбойничьи, арестантские. Рекрутские, военные. Любовные. Детские. Юмористические. Припевы. Веснянки. Толочные. Купальские. Жнейские. Свадебные. Духовные. Хороводные. Щедровки. Волочебные. Пословицы....
 • №186
 • 81,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
Могилев: Типография Губернского правления, 1901. — 527 с. В настоящий выпуск вошли сказки, записанные автором во время экспедиции по белорусским губерниям. Пилач—добрый молодец. Булат—добрый молодец. Петра и Магдалена. Лошадиная заповедь. Казак Михайла. Медвежьи сыны. Иван Васильевича. Стрелок. Солдат Иванька, мышь, жук и рак. Солдат, жук, мышь и рак. Вариант. Семь...
 • №187
 • 86,19 МБ
 • добавлен
 • изменен
Вильно: типография «Русский почин», 1910. — 44 с. Автором собраны белорусские народные мелодии, а именно: песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовные стихи. Песни. Веснянка. Волочобная. Хороводная. Толочная. Троицкая. Купальная. Жнивная. Дожиночная. Летняя. Рекрутская. Беседная. Щедровка. Колядная. Свадебная. Колыбельная. Крестинная. Танцы....
 • №188
 • 64,80 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1997. — 519 с. — («Сказки и мифы народов Востока»). ISBN 5-02-016770-3. Широкая публикация повествовательного фольклора индейцев Тихоокеанского побережья Северной Америки. Сопровождается вступительной статьей, коммен­тарием и типологическим анализом мотивов.
 • №189
 • 22,85 МБ
 • добавлен
 • изменен
Гл. редактор: И. Н. Шесталов. Издательство "Стерх" — "Белый журавль". Эта работа о мировоззрении и духовной культуре народа манси. Она будет полезна философам и социологам, фольклористам и историкам, этнографам и археологам, преподавателям истории по теме „Обычаи, нравы и верование народа манси“ в школах, средних учебных заведениях, вузах, где обучаются финно-угорские народы, а...
 • №190
 • 10,25 МБ
 • добавлен
 • изменен
Стародуб: Тип. А. М. Соркина, 1911. — 72 с. Александр Иванович Рубец (1 [13] октября 1837, Чугуев — 28 апреля [11 мая] 1913, Стародуб) — украинский и русский музыковед, фольклорист и музыкальный педагог. Аннотация из книги: "О некоторых селах и деревнях Черниговской губернии Стародубского уезда сохранились поверья и легенды. Они необыкновенно интересны, полны красот вымысла и...
 • №191
 • 66,60 МБ
 • добавлен
 • изменен
Салехард: Красный север, 2008. — 434 с. Роман Прокопьевич Ругин - один из наиболее значительных хантыйских литераторов. В данной книге собраны его авторские произведения, так или иначе связанные с фольклоров хантов, где, как сказано в предисловии, мифология серьезно переосмыслена и художественно переработана для "введения культуры родного народа в мировой контекст".
 • №192
 • 85,37 МБ
 • добавлен
 • изменен
Англія, Лондонъ, Издательство Trubner & Co 1861. — 535 с. Язык: Русский (старая орфография). Жанр: раритет, художественная, эротика. Качество: Отсканированные страницы (OCR) Сборник, изданный в Лондоне в 1861 году с предисловием Огарева Н.П. Опубликованы поэмы, памфлеты, эпиграммы политической направленности, а также эротическая лирика русских поэтов. Среди авторов -...
 • №193
 • 51,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: "Ленинградское издательство", 2009. - 320 с. Эта книга — для простого нормального читателя, любящего соленую шутку и острое слово. Поговорки, частушки, пословицы разные: добрые и злые, складные по смыслу и совершенно абсурдные, любовные и социальные по содержанию. Народ — коллективный автор, талант его велик и многогранен. Простодушные мужики и бабы имеют неискоренимую...
 • №194
 • 3,62 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Правда, 1989. — 464 с. В предлагаемом вниманию читателей сборнике представлено персонифицированное творчество таких сказителей, как Кирша Данилов (XVIII век), династия Рябининых (1860—1930), М. Кривополенова (XIX в.) и других, оставивших неповторимый след в культуре нашей страны. Показано, как русский фольклор зацепил XX век, прежде чем закрыть за собой дверь - в книге есть...
 • №195
 • 9,88 МБ
 • добавлен
 • изменен
Файл содержит тексты различных жанров русского фольклора. Представлена календарная и семейная обрядовая поэзия, сказочная и несказочная проза, эпическая поэзия, необрядовая лирика, народная драма и детский фольклор. Тексты сопровождаются краткими комментариями, в основном касающимися композиционно-стилистических особенностей. Список хрестоматий и фольклорных сборников,...
 • №196
 • 261,17 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1975. — 429 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Широкая публикация повествовательного фольклора народов Филиппин. Сопровождается предисловием «Парникель Б. К характеристике повествовательного фольклора Филиппин» и примечаниями. Сборник рассчитан на взрослого читателя. Сборник продолжает серию «Сказки и мифы народов...
 • №197
 • 527,28 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1977. — 328 с. Публикация повествовательного фольклора папуасов Новой Гвинеи. Сопровождается предисловием и примечаниями. Сборник рассчитан на взрослого читателя.
 • №198
 • 7,87 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1977. — 328 с. Публикация повествовательного фольклора папуасов Новой Гвинеи. Сопровождается предисловием и примечаниями. Сборник рассчитан на взрослого читателя.
 • №199
 • 16,78 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Наука, 1990. — 253 с. — ISBN 5020165575 — (Памятники письменности Востока ХС Bibliotheca Buddhica XXXVII). "История Чойджид-дагини" — популярное произведение "народного буддизма", переведенное в XVII в. с тибетского языка на монгольский. Публикация памятника сопровождается исследованием различных монгольских версий повести.
 • №200
 • 25,34 МБ
 • добавлен
 • изменен
Саранск: Мордовское книжное издательство, 2009. — 336 с. Пословицы, поговорки, приметы, загадки — это малые жанры мордовского устно-поэтического творчества. Малые — по форме, но емкие, богатые — по содержанию. В них отразился житейский опыт многих поколений, выраженный в поэтичной форме. Пословицы и поговорки — это концентрированное отражение мировоззрения наших предков, их...
 • №201
 • 834,38 КБ
 • добавлен
 • изменен
Алматы. 2000. Қазақтың еротикалық фолклоры жұртшылық назарына тұңғыш рет жинақ түрінде ұсынылып отыр. Жинаққа енгізілген еротикалық фолклор үлгілері өзінің дөрекі бейпілділігімен белгілі қалыптан шығып кеткендей болып көрінгенімен, халық мұрасы ретінде түсіністікпен қарауды қажет етеді.
 • №202
 • 60,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Алпамыс батыр жыры ел арасында замандар бойында айтылып келгенімен баспа жүзін алғаш рет 1899 ж. (Қисса И-Алпамыш, Қазан) көрген. Қазан төңкерісіне дейін бұл жыр 7 рет қайталанып басылып шыққан. Жырдың ел арасындағы түрлі нұсқаларын іздеп тауып, хатқа түсіріп орысша мазмұнда бастырған атақты фолькоршы Ә.Диваев. Алпамыс батыр жырының дүние жүзіне мәлім болуына осы аталған еңбектің...
 • №203
 • 74,79 КБ
 • добавлен
 • изменен
Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1998. — 561 с. — (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Том 18). Первое академическое издание удэгейского фольклора включает тексты разных жанров (сказки, исторические и волшебные предания, песни, загадки, запреты), снабженные синхронным русским переводом. Приводятся записи, сделанные в полевых условиях в 60— 80-е гг....
 • №204
 • 1,25 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1998. — 561 с. — (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Том 18).
 • №205
 • 396,80 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Составление, предисловие и примечания Г.А. Меновщикова. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1974. — 647 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Изображение с текстовым слоем и закладками . Первая широкая публикация сказок и мифов народов Чукотки и Камчатки, сопровождаемая фольклористическим предисловием и примечаниями. В сборник включены мифы, сказки о животных,...
 • №206
 • 8,98 МБ
 • добавлен
 • изменен
Не одно поколение русских поэтов, писателей, композиторов и художников восхищались устным народным творчеством цыган. В данном сборнике представлены образцы фольклора (сказки, былины, песни) русских цыган. В подавляющем большинстве тексты, включенные в книгу, представляют собой художественный перевод фольклорных магнитозаписей, осуществленных составителями преимущественно в...
 • №207
 • 407,88 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.: Издательство иностранной литературы, 1962. - 112 с. Публикуемый сборник сказок и пословиц Мадагаскара — первый в Советском Союзе опыт перевода с мальгашского языка на русский.
 • №208
 • 1,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Санкт-Петербург ; Москва : Т-во М.О. Вольф, 1912. — 52 с. Волшеб. сказка для чтения детей мл. возраста и для постановки на дет. домаш. сценах. [Соч.] Е. Смирновой; С хромолит. картинами Б. Смирнова. Антропоморфные грибы, детки-землянички, летучие мыши, мертвая голова и девочка, потерявшаяся в сказочной реальности.
 • №209
 • 53,31 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Ленинград: Academia, 1933. — 493 с. А.Н. Лозанова. Крестьянские восстания 17 и 18 вв. в устно-поэтическом творчестве. Песни предания и рассказы о Степане Разине. Песни о Степане Разине. Песни о сыне (сынке) Степана Разина. Песни о походах Разина. Песни об отношениях Разина к казачьему кругу. Песни о выдаче Разина Москве. Песни разинцев. Песня о кончине Разина....
 • №210
 • 15,94 МБ
 • добавлен
 • изменен
Фольклор Тверской губернии 1921-1926 г.г. Сборник Ю.М. Соколова и М.И. Рожновой. Издание подготовили И.Е. Иванова и М.В. Строганов. Спб.: Наука. - 2003, - 646 с. Всего в сборнике записано 1507 номеров, причем количество записей по отдельным жанрам распределяется следующим образом: свадебных обрядов 13 номеров; эпических песен — 23; обрядовых песен — 375 (из них похоронных...
 • №211
 • 4,29 МБ
 • добавлен
 • изменен
Л. В. Соловьев. Ленин в творчестве народов Востока. Песни и сказания. Со вступительной статьей А. М. Аршаруни. М. , 1930. В 1930 по материалам полевой работы в Ферганской долине Леонид Соловьев, будущий автор «Ходжи Насреддина» выпустил сборник «Ленин в народном творчестве Востока», по свидетельствам (кажется, неосновательным) мемуаристов, полностью им сочиненный.
 • №212
 • 15,98 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
М.:Сов.Россия,1984.-368 с. илл. Отдельные произведения О. Сомова ,известного критика,писателя,журналиста первой трети ХIX века,уже знакомы современному читателю по предыдущим публикациям.В этой книге впервые в советское время собраны наиболее характерные прозаические произведения Сомова,его художественное наследие представлено основным направлениями и жанрово-тематическими...
 • №213
 • 19,42 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Наука, 2004. — 184 с. — ISBN 5-02-010236-9. — Составление, вступительная статья, запись, перевод текстов, комментарии Д.А. Функа. — Редактор Е.Ю. Жолудь. — Художник В.Ю. Яковлев. — Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. В книге представлены образцы фольклора бачатских телеутов, одного из самых малочисленных тюркских народов Южной Сибири,...
 • №214
 • 2,72 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Молодая гвардия, 1987. — 144 с. Петр Тимофеев родился в 1952 году в городе Горловке Донецкой области. В 1975 году окончил филологический факультет Донецкого государственного университета, работал там преподавателем кафедры русской литературы. П. Тимофеев более десяти лет активно занимается записыванием и изучением фольклора. В настоящее издание вошли записанные в 1980-1986...
 • №215
 • 27,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сказки, песни, частушки, присловья Донбасса, записанные Петром Тимофеевым. — Донецк: Донбасс, 2008. — 220 с. В сборнике впервые фольклор Донбасса представлен так широко и полно. Сказки, легенды, предания, шахтерские сказы, былички, частушки, детский фольклор и фольклор болельщиков футбольного клуба "Шахтер" - свыше двух тысяч поэтических произведений, записанных за четверть века...
 • №216
 • 96,04 МБ
 • добавлен
 • изменен
Публикация текстов. - М.: Индрик, 2002. - 584 с В книгу включены тексты, представляющие "отреченные", потаенные пласты русской рукописной традиции XVII - XVIII веков: заговоры, извлеченные из рукописных сборников и следственных дел о колдовстве, травники и физиогномические трактаты, а также духовные песнопения хлыстов и другие уникальные материалы. Большинство источников...
 • №217
 • 55,01 МБ
 • добавлен
 • изменен
Жанр: Мифы. Легенды. Эпос. Издатель: Центрполиграф, Москва, 2013. ISBN: 978-5-9524-5088-2. Автор этой книги Франческа Сперанца Уайлд - мать всемирно известного писателя Оскара Уайлда - замечательно образованная и удивительно талантливая женщина, считала, что три великих источника знания открывают туманное прошлое человечества - язык, мифология и древние памятники страны....
 • №218
 • 727,01 КБ
 • добавлен
 • изменен
Подготовка текстов к печати и примечания А. Беловановой и А.Разумовой.Вступительная статья В.Базанова. Государственное издательство Карело-Финской ССР, Петрозаводск, 1947, 138с. После 1917 г. перед правительством большевиков встала задача культурной модернизации национальных окраин. Новая власть возвела слово, облеченное в печатную форму, на небывалую высоту. Значение фольклора,...
 • №219
 • 3,12 МБ
 • добавлен
 • изменен
По изд.: М.: Наука, ГРВЛ, 1987. — 206 с. Пер. Л.И. Володарской. Своеобразный памятник гавайской литературы и фольклора, записанный в конце XIX в. гавайцем Халеоле, впервые был издан в 1918 г. М. Беквит на английском языке с параллельным гавайским текстом. Перевод с английского сверен с гавайским оригиналом. Сопровождается предисловием и приложениями. «Сказание о...
 • №220
 • 585,87 КБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1983. — 380 с. («Сказки и мифы народов Востока»). Тематический сборник, составленный из различных фольклор­ных жанров, посвященных судам и судьям. Сопровождается пре­дисловием и примечаниями. Сборник рассчитан на взрослого читателя.
 • №221
 • 16,67 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1975. — 312 с. Тематический сборник, составленный из различных фольклорных жанров, посвященных судам и судьям. Сопровождается предисловием и примечаниями. Сборник рассчитан на взрослого читателя.
 • №222
 • 7,56 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1975. — 312 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Изображение с текстовым слоем и закладками. Тематический сборник, составленный из различных фольклорных жанров, посвященных судам и судьям. Сопровождается предисловием и примечаниями. Сборник рассчитан на взрослого читателя.
 • №223
 • 4,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1983. — 382 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Изображение с текстовым слоем и закладками. Тематический сборник, составленный из различных фольклорных жанров, посвященных судам и судьям. Сопровождается предисловием и примечаниями. Сборник рассчитан на взрослого читателя.
 • №224
 • 8,59 МБ
 • добавлен
 • изменен
Сборник. — М.: Главная редакция восточной литературы, 1983, 2-е издание, перераб. и доп. — 679 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Легенды, сказки, басни и анекдоты разных веков и народов о спорах и тяжбах, о судах и судьях, о хитроумных расследованиях и удивительных приговорах. Суды и судьи в мировом фольклоре. Рассказы о спорах и тяжбах. Рассказы о судебных...
 • №225
 • 361,00 КБ
 • добавлен
 • изменен
Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1983. — 384 с. — (Сказки и мифы народов Востока.) Легенды, сказки, басни и анекдоты разных веков и народов о спорах и тяжбах, о судах и судьях, о хитроумных расследованиях и удивительных приговорах.
 • №226
 • 485,27 КБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
Москва: Издательство Восточной литературы, 1960. — 247 с. Собраны доктором Г. Химмельхебером в этнографической экспедиции на Берег Слоновой Кости Предлагаемая вниманию читателя книга “Аура Поку” представляет собой сборник фольклора бауле. Бауле – это народ (в недавнем прошлом группа племен), живущий во французской колонии Берег Слоновой Кости. Географически большая часть этой...
 • №227
 • 240,63 КБ
 • добавлен
 • изменен
Өфө: Эшлекле династия, 2008. — 328 б. Яуаплы редакторы – филология фәндәре докторы Фәнүзә Нәҙершина. ISBN 978-5-91608-002-5. Хакимьянова А.М., Мухаметгалин Р.Г. Жемчужины земли давлекановской (на башкирском языке). Йыйынтыҡ төрлө йылдарҙа Дим буйы башҡорттарынан яҙып алынған фольклор материалдарынан төҙөлдө. Китап гуманитар фәндәр өлкәһендә эшләгән ғалимдарға,...
 • №228
 • 331,06 КБ
 • добавлен
 • изменен
Өфө: Эшлекле династия, 2008. — 328 б. Яуаплы редакторы – филология фәндәре докторы Фәнүзә Нәҙершина. ISBN 978-5-91608-002-5. Хакимьянова А.М., Мухаметгалин Р.Г. Жемчужины земли давлекановской (на башкирском языке). Йыйынтыҡ төрлө йылдарҙа Дим буйы башҡорттарынан яҙып алынған фольклор материалдарынан төҙөлдө. Китап гуманитар фәндәр өлкәһендә эшләгән ғалимдарға,...
 • №229
 • 3,58 МБ
 • добавлен
 • изменен
Скопjе: Македонска книга, 1972. Главен уредник: Кирил Пенушлински. Этнографско-историски материjали Филолошки материjали Литературно наследство : песни, драва, автобиографиjа.
 • №230
 • 28,69 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ташкент: Госиздат УзССР, 1935. — 71 с.: ил. Повесть о Мраудин-мирзе — сатира на суд времен Худояр-хана — последнего самостоятельного хана Коканда, вернее Ферганы. Сатира разоблачает продажность ханской администрации, ханжество власть имущих, показывает полную беззащитность бедняка перед законом.
 • №231
 • 11,84 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ташкент: Госиздат УзССР, 1935. — 71 с.: ил. Повесть о Мраудин-мирзе — сатира на суд времен Худояр-хана — последнего самостоятельного хана Коканда, вернее Ферганы. Сатира разоблачает продажность ханской администрации, ханжество власть имущих, показывает полную беззащитность бедняка перед законом.
 • №232
 • 4,82 МБ
 • добавлен
 • изменен
Классическая повесть. Перевод с корейского В.Н. Гришаева, Ли Док Мана. — Пхеньян: Издательство литературы на иностранных языках, 1991. — 139 с. «Сказание о Чхун Хян» – одно из выдающихся повествовательных произведений, которые широко распространялись среди корейского народа в средние века. Имя автора этой повести до нас не дошло, потому и принято считать ее произведением...
 • №233
 • 2,09 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб., 1877, т. 1, вып. 2: Пословицы, загадки, колдовство. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским.
 • №234
 • 10,95 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Летний сад, 2002. — 192 с. — ISBN 5-94381-071-4. Первое издание на русском языке, посвященное легендарной истории, культуре и своеобычным традициям острова Мэн, одной из чудесных земель кельтской ойкумены. В отличие от Ирландии и Шотландии, Мэн как самостоятельный гэльский "анклав" вовсе не известен русскому читателю. Баллада о Мананнане. Приход святого Патрика. Огонь Фэйри....
 • №235
 • 56,57 МБ
 • добавлен
 • изменен
СПб.: Летний сад, 2002. — 192 с. — ISBN 5-94381-071-4. Первое издание на русском языке, посвященное легендарной истории, культуре и своеобычным традициям острова Мэн, одной из чудесных земель кельтской ойкумены. В отличие от Ирландии и Шотландии, Мэн как самостоятельный гэльский "анклав" вовсе не известен русскому читателю. Баллада о Мананнане. Приход святого Патрика. Огонь...
 • №236
 • 21,49 МБ
 • добавлен
 • изменен
Ростов н/Д.: Ростовское книжное издательство, 1979. – 144 с. Файл снабжен текстовым слоем. В сборник включены некоторые жанры фольклора донских армян: сказки, песни, пословицы, поговорки и загадки, собранные и обработанные Ш. Шагиняном и классиком армянской литературы Р. Патканяном. Сказки занимают заметное место в повествовательной прозе ново-нахичеванцев: бытовые и волшебные –...
 • №237
 • 4,18 МБ
 • добавлен
 • изменен
Йошкар-Ола: РО «Союз писателей России» РМЭ, 2015. — 96 с. Наличие OCR-слоя. Сборник включает в себя легенды и описания обрядовых праздников вятских мари, проживающих на границе Кировской области и Республики Марий Эл. Фольклор народа мари, сумевшего сохранить собственные традиции, религию, легенды и предания, будет интересен всем, кто интересуется историей и культурой...
 • №238
 • 2,24 МБ
 • добавлен
 • изменен
Йошкар-Ола: Союз писателей России РМЭ, 2015. — 96 с. Наличие OCR-слоя. Сборник включает в себя легенды и описания обрядовых праздников вятских мари, проживающих на границе Кировской области и Республики Марий Эл. Фольклор народа мари, сумевшего сохранить собственные традиции, религию, легенды и предания, будет интересен всем, кто интересуется историей и культурой...
 • №239
 • 9,81 МБ
 • добавлен
 • изменен
Москва: Издательство восточной литературы, 1960. — 129 с. Сборник санскритских новелл. В основе рассказов лежат фольклорные сюжеты, известные в Индии ещё в глубокой древности. Большинство новелл посвящено неверным женам, которые прибегают к различным уловкам, чтобы скрыть свою измену, и неизменно преуспевают. Рассказы «Шукасаптати» откровенно эротичны, часто содержат...
 • №240
 • 6,21 МБ
 • добавлен
 • изменен
Пер. с санскрита. — Москва: Издательство восточной литературы, 1960. — 177 с. «Шукасаптати» («Семьдесят рассказов попугая») — один из популярнейших древнеиндийских сборников рассказов, оказавший большое влияние на литературу Индии и стран Ближнего и Среднего Востока. В основе рассказов лежат фольклорные сюжеты, бытовавшие в Индии еще в глубокой древности и неоднократно...
 • №241
 • 2,08 МБ
 • добавлен
 • изменен
Художник: Гілевич Адель. — К.: Веселка, 1973. — 229 с. Збірка чудових і влучних українських народних прислів'їв, приказок, загадок, скоромовок. У цій книзі вміщені кращі зразки прислів'їв, приказок та загадок українського народу. Створені протягом багатьох століть, аж до наших днів, вони відображають його історію, побут, героїзм, подвиги. Ці золоті зерна народної мудрості служать...
 • №242
 • 2,18 МБ
 • дата добавления неизвестна
 • изменен
2-е видання, доопрацьоване. — К.: Веселка, 1985. — 173 с. Файл снабжен текстовым слоем. До збірника увійшли країці прислів’я, приказки, загадки, скоромовки, іцо конденсують досвід багатьох поколінь, дають уявлення про історію, побут, мораль, соціальні погляди, духовну культуру українського народу. Вони сприяють виробленню яскравої і виразної мови, розвивають фантазію і почуття...
 • №243
 • 1,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
М.: Наука, 1988. — 536 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Широкая публикация эскимосского повествовательного фольклора. Сопровождается предисловием и примечаниями. Рассчитана на взрослого читателя.
 • №244
 • 1,16 МБ
 • добавлен
 • изменен
Составление Г.А. Меновщикова. — М.: Наука, 1988. — 536 с. — (Сказки и мифы народов Востока). Изображение с текстовым слоем и закладками. Широкая публикация эскимосского повествовательного фольклора. Сопровождается предисловием и примечаниями. Рассчитана на взрослого читателя.
 • №245
 • 14,39 МБ
 • добавлен
 • изменен
Записки императорскаго русскаго географическаго общества по отдѣленiю этнографiи. Томъ XXXVII. Вып.1 — Кiевъ: Типография С.В. Кульженко, 1915. — 336 с. Издание представляет собою сборник из 105 произведений устного народного творчества Галичины и Закарпатья с двумя приложениями. В первом приложении описаны 4 народных поверья. Во втором приложении представлен систематический обзор...
 • №246
 • 159,20 МБ
 • добавлен
 • изменен
Горно-Алтайск: НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, 2020. — 129 с.: илл. — ISBN 9785903693702. В сетевом электронном научном издании впервые представлены произведения несказочной прозы Улаганского района Республики Алтай, записанные фольклористами научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова во время экспедиции в 2008 г., тексты преданий, хранящиеся в архиве...
 • №247
 • 3,35 МБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Маяк, 1995. — 48 с. — ISBN 5-7760-0524-8. До збірки увійшли короткі історії, прислів'я, афоризми, анекдоти, жарти із записної книжки відомого єврейського письменника Г. Полянкера. Вони являють собою справжнє джерело народної мудрості.
 • №248
 • 225,72 КБ
 • добавлен
 • изменен
Одеса: Маяк, 1995. — 48 с. — ISBN 5-7760-0524-8. До збірки увійшли короткі історії, прислів'я, афоризми, анекдоти, жарти із записної книжки відомого єврейського письменника Г. Полянкера. Вони являють собою справжнє джерело народної мудрості.
 • №249
 • 1,66 МБ
 • добавлен
 • изменен
В этом разделе нет файлов.

Комментарии

в разделе Фольклорные (народные) произведения #
Разделение пошло по жанрам, хотя более актуально (чаще нужно) по языкам и народам. Могли бы выделиться разделы:
"Русский фольклор":
/file/882043/
неизвестная ссылка
/file/580748/
/file/291644/
/file/693324/
/file/675116/
/file/924957/
/file/525266/
неизвестная ссылка
/file/622168/
/file/900687/
/file/443405/
/file/583108/
/file/154162/
/file/644545/
/file/851014/
/file/880967/
/file/850566/
"Украинский фольклор":
/file/495835/
/file/626101/
/file/914450/
/file/423481/
/file/695640/
/file/423485/
/file/615699/
/file/926861/
/file/543227/
/file/746698/
/file/727511/
/file/615836/
/file/558060/
в разделе Фольклорные (народные) произведения #
Переделывать начатую классификацию нет смысла.
в разделе Фольклорные (народные) произведения #
Раздел можно просто назвать "ФОЛЬКЛОР", а то в нём же не только произведения, но и исследования. А внутри вполне можно и поделить - подразделы "ПРОИЗВЕДЕНИЯ" и "ИССЛЕДОВАНИЯ".
в разделе Фольклорные (народные) произведения #
Для исследований есть радел Литература и литературоведение.
в разделе Фольклорные (народные) произведения #
Здравствуйте! Хорошо бы объединить указанные издания в папку "Разножанровые сборники"
/file/339176/ - Айгеншарф Я. Эхо тундры
/file/881937/ - Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор
/file/155632/ - Забылин М. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия
/file/738599/ - Карапетян Г.О. (сост. и перев.) Армянский фольклор
/file/889010/ - Кравцов Н.И., Кулагина А.В. (сост.) Славянский фольклор. Тексты
/file/615699/ - Лавров Ф., Гонтаренко П., Паламарчук Г. (вступна частина) Український фольклор. Книга перша
/file/900687/ - Магницкий В. Поверья и обряды (запуки) в Уржумском уезде Вятской губернии
/file/772095/ - Рапановіч Я.Н. Беларускія прыказкі, прымаўкі і загадкі
/file/154162/ - Сахаров И.П. Сказания русского народа
/file/644545/ - Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым
/file/443271/ - Фольклор удэгейцев: ниманку, тэлунгу, ехэ. Часть 1
/file/443275/ - Фольклор удэгейцев: ниманку, тэлунгу, ехэ. Часть 2
в разделе Фольклорные (народные) произведения #
Зачем?
в разделе Фольклорные (народные) произведения #
Большое спасибо за роздел!
В этом разделе нет комментариев.